MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
ČVUT V PRAZE
ANGLICKÝ JAZYK

ONLINE TESTY ODDĚLENÍ JAZYKOVÝCH STUDIÍ
Stiskněte tlačítko START TESTU, od jeho stisku se Vám začíná měřit čas.
Na zodpovězení všech otázek máte časový limit 60 minut. Po překročení časového limitu se test ukončí.
Pokud skončíte práci před uvedeným časovým limitem, nezapomeňte stisknout tlačítko KONEC TESTU.
Jméno:
Příjmení:
Obor: